70 godina postojanja skole

U školskoj 2017/18. godini u školi postoji dva Stručna aktiva.

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

ČLAN        

ZADUŽENJE

Ivana Branković

kordinator, predstavnik Saveta roditelja

Verica Karanović

član, predstavnik lokalne zajednice

Marija Aleksić

član, predstavnik Učeničkog parlamenta

Dobrila Kovačević

član, nastavnik klavira

Branislav Gagić

član, nastavnik trombona

Aleksandra Milosavljević Vrebalov

član, nototekar-medijatekar

Ana Aleksić Šajrer

član, nastavnik solo pevanja

Katarina Čuč Janačković

član, nastavnik solfeđa

Slobodan Ćirić

član, nastavnik trube

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

ČLAN

ZADUŽENJE

Slavica Stojanov

koordinator, pedagog

Eleonora Dabić

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika klavira

Vilma Dutina

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika gudačkih instrumenata

Eleonora Šomođi

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika duvačkih instrumenata i udaraljki

Pavle Kirćanski

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika trzačkih instrumenata

Milica Bjelobaba

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika harmonike

Svetlana Birka

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika solo pevanja

Ksenija Marjanski

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika stručnoteorijskih predmeta

Đorđe Miladinović

član, rukovodilac Stručnog veća nastavnika opšteobrazovnih predmeta

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!