70 godina postojanja skole

Izmena godišnjeg plana javnih nabavki za 2020. godinu.

Godišnji plan javnih nabavki za 2020. godinu.

Klikom na link sa nazivom dokumenta možete preuzeti potrebnu dokumentaciju za određenu javnu nabavku u PDF formatu.

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA - INTERAKTIVNIH TABLI SA PROJEKTOROM Redni broj JNOP1-3N/2020

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O JAVNOJ NABAVCI DOBARA - INTERAKTIVNIH TABLI SA PROJEKTOROM JNOP1-3N/2020

ODLUKA O DODELI UGOVORA u postupku javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 18.03.2020.

Izvođenje radova na sanaciji parapetne vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 03.03.2020.:

Izvođenje radova na sanaciji parapetne vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 08.01.2020.:

 

Godišnji plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Izvođenje radova na sanaciji parapetne vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 20.12.2019.:

 

Godišnji plan javnih nabavki za 2018. godinu.

Izvođenje radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 29.08.2018.:

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku u postupku male vrednosti: Izvođenje radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin 11.09.2018.

 

Izvođenje radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, avgust 2018:

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke o izvođenju radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 09.08.2018

- Odluka o obustavi postupka javne nabavke o izvođenju radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 03.08.2018

Izvođenje radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin, 24.07.2018:

Izvođenje radova na sanaciji vlage na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin:

Izvođenje radova na sanaciji krovnog i podeonog venca na objektu zgrade Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin:

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!