70 godina postojanja skole

Upis u muzičko zabavište i pripremni razred

   Dragi drugari!

Upis učenika u Muzičko zabavište ''Kolegijum'' i upis u pripremni razred muzičke škole obaviće se 24. juna 2017. u 10 sati u učionici broj 3 (prizemlje).

Potrebno je poneti Izvod iz matične knjige rođenih, a formular za prijavu popunjava se na licu mesta.

DOBRODOŠLI!

Prijemni ispit za upis u osnovnu muzičku školu

   Dragi raspevani drugari!

 

Muzička škola ''Josif Marinković'' iz Zrenjanina organizuje PRIJEMNI ISPIT za upis u I razred osnovnog muzičkog obrazovanja, za sve zainteresovane kandidate!

 

Termini polaganja prijemnog ispita su:

 

17. jun 2017. godine od 9:00 i 24. jun 2017. godine od 9:00

 

 

Potrebna dokumentacija:

–        Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija);

–        Prijava (dobija se u školi ili se može preuzeti sa sajta škole).

 

Prijavu za prijemni ispit možete preuzeti ovde.

 

Popunjen obrazac i dokumentaciju treba lično dostaviti sekretaru škole, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova.

 

Osnovno muzičko obrazovanje se, u odnosu na odabrani instrument, deli na:

- ŠESTOGODIŠNJE: violina, violončelo, gitara, tambura, harfa, klavir, harmonika i flauta. 

     Može se upisati učenik uzrasta od 9 godina, odnosno koji na jesen polazi u III razred osnovne škole;

 - ČETVOROGODIŠNJE: kontrabas, klarinet, truba i udaraljke.

     Može se upisati učenik uzrasta od 11 godina, odnosno koji na jesen polazi u V razred osnovne škole;

  - DVOGODIŠNJE: solo pevanje.

      Može se upisati učenik uzrasta starijeg od 14 do 17 godina. 

 

Na prijemnom ispitu vrši se provera muzičkih sposobnosti i to:

- provera sluha (pevanje dečije pesme po slobodnom izboru);

- provera muzičke memorije (reprodukovanje pevanjem tonova kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru);

- provera osećaja za ritam (reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva).

 

 

 SREĆNO I DOBRODOŠLI!

Prijemni ispit za srednju školu

   Prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu održaće se od 1. do 3. juna 2017. godine.

Zbog evidentiranja i indentifikacije prisutnih, neophodno je da kandidati budu u muzičkoj školi u 9:15 (svakog dana prijemnog ispita) i da uz sebe imaju đačku knjižicu sa fotografijom.

Spiskovi sa imenima kandidata biće vidljivi na učionicama u kojima se sprovodi prijemni ispit.

 

Raspored polaganja prijemnog ispita:

1. jun

u 10:00 – diktat (pismeni deo) – Teoretski odsek, Muzička produkcija

u 10:00 – Solfeđo (usmeni deo) – Vokalno-instrumentalni odsek

u 11:00 – Teorija muzike (pismeni deo) – Teoretski odsek, Muzička produkcija

2. jun

od 10:00 do 20:00 – Glavni predmet – Vokalno-instrumentalni odsek

3. jun

od 10:00 do 20:00 – Solfeđo (usmeni deo) – Teoretski odsek, Muzička produkcija

Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka polažu Solfeđo i Teoriju muzike po programu Teoretskog odseka, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

SREĆNO!

Diferencijalni i prijemni ispiti za srednju muzičku školu

 

Poštovani budući srednjoškolci,

 

Objavljeni su rokovi za podnošenje dokumentacije, kao i termini za polaganje diferencijalnih i prijemnih ispita za upis u srednju muzičku školu.

 

Prijava ispita vrši se u sekretarijatu škole u sledećim terminima:

 

Od 12. do 15. maja

od 9:00 do 14:00 – prijavljivanje kandidata za polaganje diferencijalnog i prijemnog ispita za srednju muzičku školu. Sve informacije o potrebnim dokumentima možete dobiti pozivom na broj 023/561-104.

Prijavu za polaganje prijemnog ispita možete preuzeti ovde, a zatim je popunjenu predati u sekretarijatu.

Diferencijalni ispit:

29. maj

u 10:00 - Glavni predmet

30. maj

u 10:00 - Teorija muzike

u 11:00 - Solfeđo

31. maj

objavljivanje rasporeda polaganja prijemnih ispita

 

Prijemni ispit za srednju muzičku školu:

 

1. jun

u 10:00 – diktat (pismeni deo) – Teoretski odsek, Muzička produkcija

u 10:00 – Solfeđo (usmeni deo) – Vokalno-instrumentalni odsek

u 11:00 – Teorija muzike (pismeni deo) – Teoretski odsek, Muzička produkcija

2. jun

od 10:00 do 20:00 – Glavni predmet – Vokalno-instrumentalni odsek

3. jun

od 10:00 do 20:00 – Solfeđo (usmeni deo) – Teoretski odsek, Muzička produkcija

Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka polažu Solfeđo i Teoriju muzike po programu Teoretskog odseka, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

 

8. jun

do 8:00 – preliminarni rezultati prijemnog ispita za srednju muzičku školu

od 8:00 do 16:00 – podnošenje i rešavanje žalbi učenika na rezultate prijemnog ispita

od 8:00 do 16:00 – podnošenje preostale dokumentacije

 

9. jun

do 12:00 – konačni rezultati prijemnog ispita za srednju muzičku školu

 

23. jun

od 8:00 do 16:00 – upis kandidata koji su položili prijemni ispit u I razred srednje muzičke škole

 

Više informacija o prijemnom ispitu za srednju muzičku školu možete pročitati ovde.

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!