70 godina postojanja skole

Preliminarni rezultati prijemnog ispita 2018

   Preliminarne rezultate prijemnog ispita za srednju muzičku školu možete videti ovde.

Prilikom upisa u I razred srednje škole obratiti pažnju na potrebnu dokumentaciju (vest od 4. juna 2018).

Ključ testa iz Teorije muzike - prijemni ispit 2018

   Ključ testa iz Teorije muzike, odnosno način bodovanja i rešenja zadataka sa proteklog prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu možete videti ovde.

Dokumentacija potrebna za upis u I razred srednje škole

   SVA DOKUMENTACIJA TREBA DA BUDE PREDATA U ORIGINALU:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu osnovne škole,

3. Potvrda o položenom završnom ispitu u osnovnoj školi,

4. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju,

5. Svedočanstvo o završenom IV, V i VI razredu osnovne muzičke škole,

6. Svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju (za učenike koji imaju položen diferencijalni ispit ovo ne treba),

7. Lekarsko uverenje (da ispunjava uslove za upis u srednju muzičku školu).

 

Rezultati prijemnog ispita vidljivi su na oglasnoj tabli škole.

Za sve dodatne informacije pitati u sekretarijatu Škole, ili na broj telefona 023/561-104.

Realizacija prijemnih ispita za SMŠ

   OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE:

1. TEST IZ TEORIJE MUZIKE

Učenici treba da dođu najmanje 30 minuta pre početka ispita, kako bi dežurni nastavnik mogao da ih prozove, indentifikuje i uputi na mesto polaganja.

Odgovori na testu iz Teorije muzike na kraju rada moraju biti napisani HEMIJSKOM OLOVKOM plave boje. Odgovori napisani samo običnom olovkom smatraju se nevažećim.

2. IDENTIFIKACIJA UČENIKA

Identifikacija učenika vrši se pomoću đačke knjižice. Učenici su dužni da pre početka ispita daju na uvid knjižicu dežurnom nastavniku. Ovo se odnosi na sve delove ispita kojima učenici pristupaju.

3. Učenici na mestu polaganja ispita pored đačke knjižice mogu imati samo običnu olovku (odnosno hemijsku olovku za test iz Teorije muzike), gumicu i flašicu sa vodom. Sve ostale stvari, uključujući mobilne telefone, treba da ostave u učionicu br.7 u prizemlju zgrade.

4. Roditeljima, odnosno zakonskim zastupnicima učenika i predmetnim nastavnicima nije dozvoljeno prisustvo u školi za vreme polaganja prijemnog ispita bez posebne dozvole (kada je odrasla osoba u svojstvu ličnog pratioca ili asistenta učeniku sa smetnjama u razvoju ili sa invaliditetom).

5. DIKTAT

Učenici treba da dođu najmanje 15 minuta pre početka ispita iz diktata, kako bi dežurni nastavnik mogao da ih prozove, indentifikuje i uputi na mesto polaganja.

 

DETALJNIJE INFORMACIJE O TERMINIMA I MESTIMA ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA MOŽETE VIDETI NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!