Muzička škola
''Josif Marinković''
Zrenjanin

Dobrodošli!

"Muzika daje dušu univerzumu, krila umu i mašti i život svemu."

 – Platon –

"Muzika izražava sve ono što se ne može izraziti rečima, a ne sme ostati neizrečeno."

 – Viktor Igo –

"Muzika je jedina istina."

 – Džek Keruak –

Aktuelnosti

Doniraj

Doniranjem novca školi pomažete da škola postane bolje i lepše mesto u kome učenici svih uzrasta aktivno i kvalitetno provode svoju radnu nedelju.

Oglasna tabla

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE TOKOM PANDEMIJE VIRUSA KORONA

Osnovna muzička škola

 

U okviru šestogodišnjeg i četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja, u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' u Zrenjaninu izučavaju se:
klavir, harmonika, gudački instrumenti (violina, viola, violončelo, kontrabas), trzački instrumenti (gitara, tambura, harfa), duvački instrumenti (flauta, klarinet, saksofon, truba, trombon), udaraljke i solo pevanje.

Srednja muzička škola

U srednjoj muzičkoj školi ''Josif Marinković'' postoje tri različita odseka:

Odsek klasične muzike, Odsek za muzičku teoriju i Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka.