70 godina postojanja skole

    NASTAVNI KADAR

 

   

 

NASTAVNIK

 

 

INSTRUMENT/PREDMET

Aleksić Šajrer Ana

Solo pevanje

Barnić Branko

Gitara

Bijele Jovana

Harfa

Birka Svetlana

Solo pevanje

Bjelobaba Milica

Harmonika

Blagojević Ljubica

Klavir

Bolozan Srđan

Audio-tehnika, Audio-vizuelna tehnika

Bugarski Miškeljin Dijana

Klavir

Busarac Jasmina

Violina

Cvejić Santina

Violina

Cvekić Ognjen

Gitara

Ćetković Jovanović Ćetko

Verska nastava

Ćilerdžić Nerina

Violina

Ćirić Slobodan

Truba

Čuč Janačković Katarina

Solfeđo, Teorija muzike

Damjan Dragana

Solfeđo, Teorija muzike

Dunai Gordana

Filozofija, Građansko vaspitanje

Dutina Vilma

Volina

Đorđević Dušanka

Građansko vaspitanje

Gagić Branislav

Trombon

Gardinovački Aniko

Klavir

Gigić Andrej

Klarinet

Gigić Marieta

Klavir

Grbić Jelena

Harfa

Grujić Zoran

Klavir

Grujin Bojana

Italijanski jezik

Gvozdenović Dragan

Srpski jezik i književnost

Ivanica Tatjana

Solfeđo

Ivanić Dragan

Sociologija

Jankov Mirko

Solfeđo, Teorija muzike, Muzički instrumenti, Muzički oblici, Nacionalna istorija muzike

Jankov Olivera

Klavir

Josić Dragana

Klavir

Josić Slađana

Klavir

Kekenj Ina

Violina

Kerleta Goran

Kontrabas

Kevrešan Katalin

Solfeđo, Etnomuzikologija, Sviranje horskih partitura

Kirćanski Pavle

Gitara

Kovačević Dobrila

Klavir

Kojić Nebojša

Tambura

Korać Anita

Klavir

Kozlovački Zorica

Harmonija, Hor, Uvod u komponovanje

Lazić Jelena

Klavir

Lukač Ana

Klavir

Maćešić Bojana

Klavir

Majorfi Todorović Edita

Klavir

Mamuzić Nataša

Engleski jezik

Marjanski Ksenija

Kontrapunkt, Solfeđo, Sviranje horskih partitura

Markov Aleksandra

Fizika, Osnovi akustike

Marković Boris

Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature

Matić Marjana

Klavir

Mezei Zoltan

Harmonika

Milanov Sanja

Viola

Miladinović Đorđe

Računarstvo i informatika

Milisavljević Senka

Dirigovanje, Solfeđo, teorija muzike, Hor, Sviranje horskih partitura

Milošević Anica

Klavir

Milovanov Miodrag

Udaraljke

Mironović Melita

Klavir

Mišković Sanja

Klavir

Nemčev Vesna

Violina

Nikolić Stefan

Tehnologija zvučno-muzičkog procesa MIDI, Tehnologija zvučno-muzičkog procesa AUDIO, Osnovi dizajniranja zvuka, Tehnologija zvučno-muzičkog procesa, savremena midi kompozicija i produkcija, Osnovi projektovanja elektroakustičke kompozicije, Savremena harmonija

Nikolovski Tina

Klavir

Ninković Jelena

Klavir

Pavlović Nemanja

Klavir

Pejčić Marko

Solfeđo, Teorija muzike, Sviranje horskih partitura

Pejčić Natalija

Violina

Pecarski Snežana

Flauta

Popović Aleksandar

Gitara

Rajačić Branislava

Flauta

Rajnović Babović Marina

Klavir

Ronto Marta

Klavir

Simić Biljana

Violončelo

Simić Branislav

Harmonika

Šandor Zoltan

Verska nastava

Šiveg Tibor

Violina

Šomođi Eleonora

Flauta

Števanov Nemanja

Klavir

Šuljmanac Dušica

Tambura

Tankosić Violeta

Solfeđo, Teorija muzike, Muzički oblici

Tica Snežana

Psihologija

Tot Maja

Fizičko vaspitanje

Torbica Veljko

Gitara

Trninić Teodora

Klavir

Varga Vera

Muzički oblici

Vaštag Kornelija

Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature, Solfeđo

Velemir Marković Stela

Harmonija, Sviranje horskih partitura

Vujadinov Gabriel

Viola

Vujović Vladimir

Klavir

Vukov Ivana

Biologija

Vuković Borislava

Istorija kulture i civilizacije

Vuletić Jelena

Klavir

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!