70 godina postojanja skole

PRIPREMNI RAZRED

U pripremni razred mogu se upisati deca koja polaze u I i II razred osnovne škole (od 7 i 8 godina). Prijavljivanje za upis u pripremni razred vrši se u junu i avgustu. Broj polaznika je ograničen.

 

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

Prijemni ispit polaže se pre upisa u I razred osnovne muzičke škole, po pravilu u junskom ili avgustovskom roku. Na prijemnom ispitu vrši se provera muzičkih sposobnosti, tako da prijemni ispit čine:

 

provera sluha

(pevanje dečije pesme po slobodnom izboru)

provera muzičke memorije

(reprodukovanje pevanjem tonova i kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru)

provera osećaja za ritam

(reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva)

 

Prijemni ispit polažu svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove za upis u I razred osnovne muzičke škole, bez obzira na to da li jesu ili nisu pohađali program pripremnog razreda.

Detaljnije informacije o starosnim granicama za početak učenja pojedinih instrumenata možete videti ovde.

 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Prijemni ispit polaže se pre upisa u prvi razred srednje muzičke škole i mogu mu pristupiti kandidati koji imaju završenu osnovnu muzičku školu. Takođe, mogu mu pristupiti i kandidati koji nemaju završenu osnovnu muzičku školu, ako prethodno polože ispit za proveru znanja (diferencijalni ispit) koji je na nivou završnog ispita osnovnog muzičkog obrazovanja. Diferencijalni ispit sastoji se iz provere poznavanja disciplina:

 

Solfeđo

Teorija muzike

Instrument/Solo pevanje

(ukoliko kandidat nakon toga pristupa prijemnom ispitu za vokalno-instrumentalni odsek)

 

 

Kandidati koji nisu završili redovno osnovno školovanje, a završili su OMŠ mogu da se upišu u SMŠ gde pohađaju nastavu stručnih predmeta.

Škole mogu vršiti proveru psihofizičkih preduslova za bavljenje muzikom.

Prijemni ispit za srednju muzičku školu polaže se samo u junskom ispitnom roku.

 

Sadržaj prijemnog ispita:

VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK

Prijemni ispit se polaže iz dva dela:

Instrument ili Solo pevanje

Solfeđo sa teorijom muzike – melodijska i parlato vežba, propitivanje gradiva teorije muzike (usmeni ispit)

TEORETSKI ODSEK

i 

ODSEK ZA MUZIČKU PRODUKCIJU I SNIMANJE ZVUKA 

Prijemni ispit se polaže iz tri dela:

Solfeđo – melodijska i parlato vežba (usmeni ispit)

Solfeđo – diktat (pismeni ispit)

Teorija muzike – test iz teorije muzike (pismeni ispit)

 

Kalendar prijemnog ispita i upisa u prvi razred srednje muzičke škole, kao i zadatke koji će se pojaviti na prijemnom ispitu (solfeđo, teorija muzike), za svaku školsku godinu, blagovremeno propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Obrazac za prijavljivanje prijemnog ispita za srednju školu možete preuzeti ovde.

Zadatke sa ranijih prijemnih ispita za srednju muzičku školu (diktate, melodijske i parlato vežbe iz Solfeđa, kao i testove iz Teorije muzike) možete preuzeti klikom na određenu školsku godinu:

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!