70 godina postojanja skole

Godišnji ispiti se polažu na kraju nastavnog perioda tekuće školske godine.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

Godišnji ispit iz Glavnog predmeta polažu učenici:

III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

II, III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

Godišnji ispit iz Solfeđa polažu učenici:

III i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

II i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

Godišnji ispit iz Teorije muzike polažu učenici:

VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

Godišnji ispit iz Uporednog klavira, polažu učenici II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.

Učenici koji ubrzano napreduju polažu godišnji ispit u tri ispitna roka, u januarskom, junskom i septembarskom ispitnom roku.

Učenici koji na godišnjem ispitu u IV i V razredu šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja dobiju negativnu ocenu iz glavnog predmeta ponavljaju razred. Učenici koji na godišnjem ispitu dobiju negativnu ocenu iz nekog od ostalih predmeta polažu popravni ispit u avgustovskom roku.

Učenici razreda u kojima nema godišnjeg ispita ocenjuju se godišnjom ocenom.

 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Nastavničko veće može osloboditi polaganja dela godišnjeg ispita ili ispita u celosti, učenike koji su osvojili nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz glavnog predmeta, u obimu koji je adekvatan izvedenom programu na takmičenjima. Za učenike se može organizovati godišnji ispit u formi solističkog koncerta.

Godišnji ispit, za učenike kojima je odobreno ubrzano napredovanje, polaže se u dva ispitna roka. U januarskom ispitnom roku polaže se ispit razreda u koji su upisani tekuće školske godine, a ispiti za naredni razred polažu se u junskom ili avgustovskom ispitnom roku.

Godišnji ispiti se obavljaju iz sledećih predmeta:

VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK:

RAZRED

PREDMET

I

Glavni predmet, Teorija muzike

II

Glavni predmet, Kamerna muzika, Solfeđo, Uporedni klavir

III

Glavni predmet, Kamerna muzika

IV

Solfeđo, Harmonija

TEORETSKI ODSEK:

RAZRED

PREDMET

I

Solfeđo, Teorija muzike

II

Solfeđo, Klavir

III

Solfeđo, Harmonija, Kontrapunkt, Dirigovanje

IV

Kontrapunkt, Dirigovanje, Klavir

ODSEK ZA MUZIČKU PRODUKCIJU I SNIMANJE ZVUKA:

RAZRED

PREDMET

I

Solfeđo, Teorija muzike

II

Solfeđo, Uporedni klavir

III

Solfeđo, Glavni predmet, Tehnologija zvučno-muzičkog procesa – AUDIO

IV

Solfeđo, Harmonija

 

Raspored polaganja godišnjih ispita objavljuje se blagoremeno na oglasnoj tabli, kao i na sajtu Škole.

 

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!