70 godina postojanja skole

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Maturski ispit polažu učenici srednje škole po završetku školovanja. Predmeti iz kojih se polažu maturski ispiti:  

Za VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK (obrazovni profil: Muzički izvođač  klasične muzike)

 

Maturski ispit se, pored pismenog zadatka iz srpskog jezika – maternjeg jezika, sastoji i iz ispita iz Glavnog predmeta.

 

Za TEORETSKI ODSEK (obrazovni profil: Muzički saradnik  teoretičar)

 

Maturski ispit se, pored pismenog zadatka iz srpskog jezika – maternjeg jezika, sastoji i iz pismenog i usmenog ispita za predmete Harmonija i Solfeđo.

 

Za ODSEK ZA MUZIČKU PRODUKCIJU I SNIMANJE ZVUKA (obrazovni profil: Dizajner zvuka)

 

Maturski ispit se, pored pismenog zadatka iz srpskog jezika – maternjeg jezika, sastoji i iz predmeta Tehnologija zvučno-muzičkog procesa, savremena MIDI kompozicija i produkcija.

Raspored polaganja maturskih ispita objavljuje se blagovremeno na oglasnoj tabli, kao i na sajtu Škole.

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!