70 godina postojanja skole

Poslovnik o radu Saveta roditelja Muzičke škole ''Josif Marinković'' koji je dostupan na sajtu je informativnog karaktera i možete ga videti ovde. Važeći primerak sa delovodnim brojem, datumom usvajanja, potpisima i pečatom dostupan je u sekretarijatu Škole. 

SAVET RODITELJA  Muzičke škole ''Josif Marinković'' u školskoj 2017/18. godini čine:

 

Matična škola – osnovno muzičko obrazovanje

Ime i prezime

za razred

Mihajlović Boro

pripremni razred

Stanojev Milošević Bojana

I razred

Stefanović Jelena

I razred

Crnovršanin Rosanka

I razred

Manigodić Sonja

II razred

Martinov Gvozdenac Jelena

II razred

Mandić Damir

III razred

Milivojev Srđan

III razred

Dulović Sonja

IV razred

Branković Ivana

IV razred

Sekulin Sredoje

V razred

Bugarčić Snežana

VI razred

 

Matična škola – srednje obrazovanje

Malenić Jovana

I razred VIO odseka

Krajnović Sanja

I razred TO i DZ odseka

Milić Mirjana

II razred VIO odseka

Mišić Jelena

II razred TO i DZ odseka

Tapai Gabriela

III razred VIO odseka

Goršćak Vesna

III razred TO i DZ odseka

Lucić Vladimir

IV razred VIO odseka

Gojkov Darko

IV razred TO i DZ odseka

 

Isturena odeljenja – osnovno muzičko obrazovanje

Aradac

Nenin Monika

II razred

Melenci

Adamov Gordana

II razred

Kovačica

Đeri Eva

IV razred

 

 Zapisnik sa sednice Saveta roditelja održane 9.09.2017. godine možete videti ovde.

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!