70 godina postojanja skole

U školskoj 2017/18. godini u školi postoji pet Timova.

TIM ZA SAMOVREDNOVANJE

ČLAN

ZADUŽENJE

Dragana Damjan

koordinator, nastavnik solfeđa

Verica Karanović

član, predstavnik lokalne zajednice

Nina Blešić

član, predstavnik roditelja

Marija Aleksić

član, predstavnik Učeničkog parlamenta

Jelena Vuletić

član, nastavnik klavira

Sanja Mišković

član, nastavnik klavira

 Akcioni plan samovrednovanja za škoslku 2017/18. godinu možete videti ovde.

 

TIM ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

ČLAN

ZADUŽENJE

Branka Pucarević

koordinator, psiholog

Davor Kikinđanin

član, predstavnik roditelja

Santina Cvejić

član, nastavnik violine

Zorica Džeferdanović

član, psiholog

Eleonora Dabić

član, nastavnik klavira

Đorđe Miladinović

član, nastavnik računarstva i informatike

Jasmina Gukić Madaras

član, sekretar škole

Vilma Dutina

član, nastavnik violine

 

TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

ČLAN

ZADUŽENJE

Branka Pucarević

koordinator, psiholog

Zorica Džeferdanović

član, psiholog

Slavica Stojanov

član, pedagog

Violeta Tankosić

član, nastavnik stručnoteorijskih predmeta

Tatjana Ivanica

član, nastavnik solfeđa

Olivera Jankov

član, nastavnik klavira

Ljubica Blagojević

član, nastavnik klavira

 

TIM ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE

ČLAN

ZADUŽENJE

Zorica Džeferdanović

koordinator, psiholog

Branka Pucarević

član, psiholog

Slavica Stojanov

član, pedagog

Veljko Torbica

član, nastavnik gitare

Nemanja Števanov

član, nastavnik klavira

 

TIM ZA PISANJE PROJEKATA

ČLAN

ZADUŽENJE

Aleksandra Milosavljević Vrebalov

Koordinator, nototekar-medijatekar

Ivana Branković

Član, predstavnik roditelja

Danijela Radaković Derikrava

Član, direktor škole

Maja Petrov

Član, šef računovodstva

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!