70 godina postojanja skole

REZULTATI NAŠIH UČENIKA OSTVARENI NA TAKMIČENJIMA U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI:

 

Takmičenje „Mali virtuoz“

Beograd, 28.05.2018.

GITARA

Marko Kovač, I omo – II-2 nagrada (91,66 bodova)

 

Klasa: Branko Barnić

ČESTITAMO!

 

 

5. Republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka

Novi Sad, 27.05.2018.

DIZAJN ZVUKA

Grupa autora: Milica Spaić, Marija Aleksić, Maša Lazić, Anja Albulj, Dijana Bolorin, Marijana Mišić, David Tot i Damir Filipović, II smš (DZ) – I nagrada

kategorija: Moderno studijsko snimanje

 

Ines Koso, III smš (DZ) – II nagrada

kategorija: Moderno studijsko snimanje

 

Klasa: Stefan Nikolić

ČESTITAMO!

 

6. Međunarodno bras takmičenje

Pančevo, 27.05.2018.

TROMBON

Vuk Simić, I omo – I nagrada (98 bodova), LAUREAT

Vladimir Aleksić, II omo – I nagrada (94 boda), LAUREAT

Vuk Mijatić, I smš – I nagrada (93 boda)

Miloš Šakić, II smš – I nagrada (99 bodova), LAUREAT

 

Klavirska saradnja: Anica Milošević i Nemanja Števanov

 

Klasa: Branislav Gagić

ČESTITAMO!

 

Festival „Isidor Bajić“ – OŠ klavir

Novi Sad, 26.05.2018.

KLAVIR

Daniela Erak, II omo – I-10 nagrada (95 bodova)

 

Klasa: Slađana Josić

ČESTITAMO!

 

3. Internacionalni festival harmonike i kamerne muzike „Eufonija“

Novi Sad, 24–27.05.2018.

HARMONIKA

Dario Mihaljević, IV omo – I-1 nagrada

 

Klasa: Branislav Simić

ČESTITAMO!

 

26. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića

Novi Bečej, 23–24.05.2018.

SOLO PEVANJE

Lara Malenić, I smš – II nagrada

Danijela Kondić, II smš – I nagrada

Marija Aleksić, II smš – III nagrada

Vladimir Jakšić, III smš – II nagrada i

SPECIJALNA NAGRADA ZA NAJBOLJE IZVEDENU KOMPOZICIJU SA

POZIVNOG KOMPOZITORSKOG KONKURSA

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Tina Nikolovski

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

7. Međunarodno pijanističko takmičenje „Slavenski“

Novi Sad, 20.05.2018.

KLAVIR

Danica momirov, VI omo – I nagrada (95 bodova)

 

Klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

ČESTITAMO!

 

Festival „Isidor Bajić“ – TO i UP klavir

Novi Sad, 19–20.05.2018.

KLAVIR

Aleksandra Gojkov, IV smš (TO) – I nagrada (97,50 bodova)

 

Klasa: Marina Rajnović Babović

ČESTITAMO!

 

6. Međunarodno pijanističko takmičenje – Banjalučki bijenale

Banja Luka (Republika Srpska – BiH), 18–21.05.2018.

KLAVIR

Anton Makan, III smš – I nagrada (95 bodova)

Milan Slijepčević, IV smš – I nagrada (99 bodova)

 

Klasa: Melita Mironović

 

Florian Jenovan, III smš – III nagrada (83,80 bodova)

 

Klasa: Bojana Maćešić

ČESTITAMO!

 

Festival „Isidor Bajić“ – Raspevane strune

Novi Sad, 11–12.05.2018.

VIOLINA

Mia Todorović, I omo – I-2 nagrada (97,33 boda)

Ema Šiveg, III omo – II-2 nagrada (87,67 bodova)

 

Klavirska saradnja: Edita Majorfi Todorović

 

Klasa: Tibor Šiveg

 

Vanja Vučurević, I omo – I-4 nagrada (95,33 boda)

 

Klavirska saradnja: Nemanja Števanov

 

Klasa: Ina Kekenj

ČESTITAMO!

 

16. Internacionalno takmičenje „Petar Stojanović“

Ub, 23–28.04.2018.

KLAVIR

Florian Jenovan, III smš – I nagrada (99 bodova)

 

Klasa: Bojana Maćešić

 

Jelena Jerković, IV smš – I nagrada (98 bodova)

 

Klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

VIOLONČELO

Sofija Čanji, I omo – I nagrada (100 bodova)

 

Klavirska saradnja: Jelena Ninković

 

Klasa: Biljana Simić

ČESTITAMO!

 

14. Međunarodno klavirsko takmičenje „Nikolaj Rubinštajn“

Pariz (Francuska), 15–22.04.2018.

KLAVIR

Matija Todorović, IV omo – I nagrada

 

Klasa: Sanja Mišković

ČESTITAMO!

 

4. Internacionalno horsko takmičenje za mlade muzičare „Aleksandar Nisis Morfidis“

Novi Sad, 21.04.2018.

HOR SMŠ

I nagrada (97 bodova)

 

Solista: Vladimir Jakšić

Klavirska saradnja: Milan Slijepčević

 

Dirigent: Zorica Kozlovački

ČESTITAMO!

 

16. Republičko takmičenje horova gimnazija, srednjih muzičkih i stručnih škola Srbije

Novi Sad, 21.04.2018.

HOR SMŠ

I nagrada (97 bodova)

 

Solista: Vladimir Jakšić

Klavirska saradnja: Milan Slijepčević

 

Dirigent: Zorica Kozlovački

ČESTITAMO!

 

12. Vojvođanski festival klasične gitare

Novi Sad, 2–5.04.2018.

GITARA

Pavle Bačikin, revijalno – I-2 nagrada (98 bodova)

Aleksa Bajin, revijalno – I-4 nagrada (96 bodova)

Sergej Popović, revijalno – I-5 nagrada (95,2 boda)

Mihajlo Manigodić, II omo – II-3 nagrada (98 bodova)

Jovana Petrić, V omo – I-2 nagrada (96,6 bodova)

 

Klasa: Aleksandar Popović

 

Kosta Jovanić, I omo – II-5 nagrada (86,6 bodova)

Marko Mertel, III omo – II-5 nagrada (86 bodova)

Ivana Sakač, I vio – II-4 nagrada (90,75 bodova)

Mihailo Mladenović, II vio – III-2 nagrada (81,75 bodova)

 

Klasa: Veljko Torbica

 

Rastko Marinković, I vio – II-3 nagrada (90,8 bodova)

Uroš Derikrava, II vio – II-3 nagrada (92 boda)

Anastasija Milićević, III vio – III-4 nagrada (76,33 boda)

Stevan Srdić, IV vio – III-2 nagrada (82 boda)

 

Klasa: Pavle Kirćanski

ČESTITAMO!

 

Međunarodno takmičenje "Polyhymnia"

Skoplje (Makedonija), 24.03.2018.

KLAVIR

Florian Jenovan, III vio – II nagrada

 

Klasa: Bojana Maćešić

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 23–27.03.2018.

GITARA

Mihajlo Manigodić, II omo – III-13 nagrada (81,33 boda)

Jovana Petrić, V omo – I-6 nagrada (95,33 boda)

 

Klasa: Aleksandar Popović

 

 

Filip Filipović, II omo – II-10 nagrada (91 bod)

Rastko Marinković, I smš – II-10 nagrada (92 boda)

Uroš Derikrava, II smš – I-6 nagrada (95 bodova)

Anastasija Milićević, III smš – bez plasmana (65,33 boda)

 

Klasa: Pavle Kirćanski

 

 

Kosta Jovanić, I omo – III-12 nagrada (81,33 boda)

Marko Mertel, III omo – III-9 nagrada (80,67 bodova)

Ivana Sakač, I smš – III-1 nagrada (84,67 bodova)

Mihailo Mladenović, II smš – II-8 nagrada (86,67 bodova)

 

Klasa: Veljko Torbica

 

 

Lana Đaković, III omo – III-20 nagrada (76,33 boda)

 

Klasa: Ognjen Cvekić

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 26.03.2018.

VOKALNO-INSTRUMENTALNI DUO

„Blue Rhapsody“: Danijela Kondić, II smš (solo pevanje) i Mina Damjanov, II smš (klavir) –

I-1 nagrada (97,25 bodova)

 

„Bianco Nero“: Vladimir Jakšić, III smš (solo pevanje) i Jelena Jerković, IV smš (klavir) –

II-1 nagrada (91,75 bodova)

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 26.03.2018.

DUO SA KLAVIROM

„Zlatokosa“: Mila Bibin, I smš (flauta) i Irina Torde, I smš (klavir) –

II-2 nagrada (93,5 boda)

 

Klasa: Branislava Rajačić i Ljubica Blagojević

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 24.03.2018.

KLAVIRSKI DUO

„IGO-DU“: Igor Bijelis, III smš i Dunja Milić, II smš –

III-1 nagrada (84,67 bodova)

 

„Fiorente“: Florian Jenovan, III smš i Anton Makan, III smš –

III-2 nagrada (84,33 boda)

 

Klasa: Ljubica Blagojević

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 24.03.2018.

HOR SMŠ

II c kategorija/kamerni horovi – I-1 nagrada (95,17 bodova)

 

Solista: Vladimir Jakšić, III smš

Klavirska saradnja: Milan Slijepčević, IV smš

 

Dirigent: Zorica Kozlovački

ČESTITAMO!

 

Ekipni festival solfeđa „Slavenski“

Novi Sad, 23.03.2018.

SOLFEĐO

Ekipa „All Stars“, III omo:

Milica Danikov, Majda Mandić, Dunja Anđelković, Darija Popović –

I-9 nagrada (91,50 bodova)

 

Klasa: Tatjana Ivanica

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 22.03.2018.

VIOLONČELO

Sofija Čanji, I omo – II-2 nagrada (89,67 bodova)

Majda Mandić, III omo – II-3 nagrada (88,33 boda)

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto

 

Klasa: Biljana Simić

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 21–24.03.2018.

VIOLINA

Miroslava Sekulin, I omo – II-8 nagrada (89,33 boda)

 

Klavirska saradnja: Nemanja Števanov

 

Klasa: Natalija Pejčić i Zlata Đačić

 

 

Darija Čanji, IV omo – II-26 nagrada (85 bodova)

 

Klavirska saradnja: Marina Rajnović Babović

 

Klasa: Vesna Nemčev

 

 

Anastazia Labanc, III omo – II-14 nagrada (89,67 bodova)

Jelena Popov, III smš – pohvala (71,33 boda)

 

Klavirska saradnja: Nemanja Števanov

 

Klasa: Vilma Dutina

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 20.03.2018.

HARMONIKA

Zvonimir Šimičić, IV omo – pohvala (74 boda)

 

Klasa: Milica Bjelobaba

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 21.03.2018.

RENESANSNA HARFA

Milica Stanar, III omo – III-2 nagrada (79,33 boda)

 

Klasa: Jovana Bijele

ČESTITAMO!

 

Republičko takmičenje učenika muzičkih škola Srbije

Beograd, 17–18.03.2018.

TAMBURA

Sanja Kuburić, IV omo – II-6 nagrada (89,67 bodova)

Mladen Petrović, I smš – III-3 nagrada (79 bodova)

 

Klavirska saradnja: Jelena Ninković

 

Klasa: Dušica Šuljmanac

ČESTITAMO!

 

1. Međunarodno takmičenje flautista „Miodrag Azanjac“

Beograd, 17–18.03.2018.

FLAUTA

Milica Danikov, III omo – I-3 nagrada (98,50 bodova)

 

Klavirska saradnja: Nemanja Števanov

 

Klasa: Branislava Rajačić

ČESTITAMO!

 

19. Festival umetničke tambure

Novi Sad, 9–10.03.2018.

TAMBURA

Vladimir Stojanov, IV omo – II-1 nagrada (89,75)

Sanja Kuburić, IV omo – I-7 nagrada (91,33 bodova)

Mladen Petrović, I smš – I-2 nagrada (91,66 bodova)

 

Klavirska saradnja: Jelena Ninković

 

Klasa: Dušica Šuljmanac

ČESTITAMO!

 

6. Međunarodno takmičenje „Akordeonijada“

Bačka Topola, 9–13.03.2018.

HARMONIKA

Zvonimir Šimičić, IV omo – I-1 nagrada (95 bodova)

 

Klasa: Milica Bjelobaba

ČESTITAMO!

 

13. Međunarodno takmičenje „Kad cvrčci cvrče“

Bačka Topola, 9–13.03.2018.

VIOLINA

Vučurević Vanja, I omo – II nagrada (84,66 bodova)

 

Klavirska saradnja: Nemanja Števanov

Klasa: Ina Kekenj

 

Brenda Aron, II omo – I-2 nagrada (99 bodova)

 

Klavirska saradnja: Jelena Ninković

Klasa: Jasmina Busarac

ČESTITAMO!

 

13. Međunarodno takmičenje „Dani muzike“

Bačka Topola, 9–13.03.2018.

KONTRABAS

Valentin Fabian, IV smš – I nagrada (98 bodova)

 

Klavirska saradnja: Edita Majorfi Todorović

 

Klasa: Goran Kerleta

ČESTITAMO!

 

9. Vojvođanski festival harfe

Zrenjanin, 10.03.2018.

HARFA

Bojana Bajčetić, I omo – srebrna plaketa

Teodora Prlinac Milanov, I omo – bronzana plaketa

Petra Tomašev, I omo – bronzana plaketa

Dino Šarvari, III omo – srebrna plaketa

 

Klasa: Jovana Bijele

ČESTITAMO!

 

Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“

Beograd, 9.03.2018.

TROMBON

Vuk Simić, I omo – I nagrada (99 bodova), LAUREAT

Vladimir Aleksić, II omo – II nagrada (91,5 bodova)

Miloš Šakić, II smš – II nagrada (92,5 bodova)

 

Klavirska saradnja: Anica Milošević i Nemanja Števanov

 

Klasa: Branislav Gagić

ČESTITAMO!

 

Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“

Beograd, 1–11.03.2018.

FLAUTA

Milica Danikov, III omo – I-1 nagrada (99,5 bodova), LAUREAT

Mila Bibin, I vio – II-4 nagrada (91 bod)

 

Klavirska saradnja: Jelena Ninković

 

Klasa: Branislava Rajačić

ČESTITAMO!

 

22. Međunarodno takmičenje mladih pijanista

Šabac, 1–4.03.2018.

KLAVIR

Mina Damjanov, II vio – I nagrada (96,8 bodova)

Jelena Jerković, IV vio – II nagrada (87 bodova)

 

Klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

ČESTITAMO!

 

Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“

Beograd, 1–6.02.2018.

KLAVIR

Danica Momirov, VI omo – I-3 nagrada (97,5 bodova)

 

Klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

ČESTITAMO!

 

15. Međunarodno takmičenje solo pevača „Lazar Jovanović“

Beograd, 18–20.12.2018.

Lara Malenić, I vio – II nagrada

Bojana Đurić, II vio – III nagrada

Danijela Kondić, II vio – III nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Tina Nikolovski

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

25. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta

Zemun, 17.12. 2017.

MUZIČKI OBLICI

Milan Slijepčević, IV smš – II nagrada (93 boda)

 

Klasa: Vera Varga

ČESTITAMO!

 

„TALENTI 2017“

Novi Sad, 13.12.2017.

 

Dobitnici godišnje nagrade „Talenti 2017“ koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a koja se dobija za izuzetne rezultate stečene na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, su sledeći učenici i njihovi mentori:

 

Lenka Zdravić, VI omo (harfa); mentor – Jovana Bijele

Miloš Šakić, II smš (trombon); mentor – Branislav Gagić

Mina Damjanov, II smš (teorija muzike); mentor – Vera Varga

Jelena Popov, III smš (teorija muzike); mentor – Stela Velemir Marković

 

ČESTITAMO!

 

25. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta

Beograd, 9–10.12. 2017.

SOLFEĐO

Milica Stanisavljev, IV omo – I nagrada (97,66 bodova)

Ana Milisavljević, VI omo – I nagrada (98,66 bodova)

Mina Damjanov, II smš – II nagrada (91 bod)

 

Klasa: Katarina Čuč Janačković

TEORIJA MUZIKE

Ana Milisavljević, VI omo – I nagrada (100 bodova)

 

Klasa: Katarina Čuč Janačković

 

Mina Damjanov, II smš – I nagrada (100 bodova)

Ester Bah, II smš – I nagrada (100 bodova)

Ana Bošnjak, II smš – I nagrada (99 bodova)

Isidora Trninić, II smš – III nagrada (86 bodova)

 

Klasa: Vera Varga

ČESTITAMO!

 

13. Likovni i literarni konkurs Srednje škole „Uroš Predić“

Zrenjanin, 5.12.2017.

LIKOVNI KONKURS

Katarina Dimić, I dz – II nagrada

Teodora Lucić, IV vio – pohvala

 

Mentor: Dušanka Đorđević

ČESTITAMO!

 

Međunarodno pijanističko takmičenje „Città di Gorizia“

Goricija (Italija), 3.12.2017.

KLAVIR

Danica Momirov, VI omo – II nagrada (94 boda)

 

Klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

ČESTITAMO!

 

8. Međunarodno takmičenje „Mita Topalović“

Pančevo, 3.12.2017.

SOLO PEVANJE

Aleksandar Narižan, I omo – II nagrada

Tamaš Kiš, I omo – II nagrada

Jelena Lončar, I omo – III nagrada

Marta Mezei, II vio – II nagrada

Sandra Stojadinov, II vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Anica Milošević

Klasa: Svetlana Birka

 

 

Isidora Lalović, II omo – II nagrada

Lara Malenić, I vio – I nagrada

Danijela Kondić, II vio – II nagrada

Bojana Đurić, II vio – III nagrada

Marija Aleksić, II vio – III nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Tina Nikolovski

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

Takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka

u okviru 16. TAKTONS-a, Međunarodnog takmičenja tonskih snimaka

javnih radiodifuznih servisa

Novi Sad, 22–25.11.2017.

DIZAJN ZVUKA

Biljana Glišin, IV smš (dz) – III nagrada u kategoriji radiofonska dela

Dragan Ćuk, IV smš (dz) – III nagrada u kategoriji elektronska muzika

 

Klasa: Stefan Nikolić

ČESTITAMO!

 

9. Međunarodno takmičenje duvača „Anton Eberst“

Novi Sad, 26.11.2017.

KLARINET

Danilo Ćirić, II vio – III nagrada

Isidora Vlašć, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marieta Gigić

 

Klasa: Andrej Gigić

ČESTITAMO!

 

10. Međunarodno takmičenje „Sabin V. Drăgoi“

Temišvar (Rumunija), 18.11.2017.

SOLO PEVANJE

Lara Malenić, I vio – I nagrada

Danijela Kondić, II vio – I nagrada

Bojana Đurić, II vio – II nagrada

Marija Aleksić, II vio – II nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada, LAUREAT

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

4. Međunarodno takmičenje„Vera Kovač Vitkai“

Novi Sad, 10–12.11.2017.

SOLO PEVANJE

Lara Malenić, I vio – II nagrada

Bojana Đurić, II vio – III nagrada

Danijela Kondić, II vio – I nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Marina Rajnović Babović

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

 

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!