70 godina postojanja skole

   Danijela Radaković Derikrava rođena je 7.01.1971. godine u Zrenjaninu, gde završava nižu i srednju muzičku školu ''Josif Marinković'', instrument klavir, u klasi profesora Bugarski Dragoljuba. Uporedo je pohađala i Zrenjaninsku gimnaziju. Stručno zvanje diplomirani muzičar – pijanista stekla je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Kemala Gekića, sa najvišom ocenom (10) na diplomskom ispitu.

Prvo radno iskustvo stiče u baletskoj školi ''Dimitrije Parlić'' u Zrenjaninu, a od 1996. godine zaposlena je u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' u Zrenjaninu kao nastavnik klavira i klavirski saradnik. U novembru 2014. godine preuzima funkciju vršioca dužnosti direktora, a aprila 2015. godine biva izabrana za direktora škole.

Važne rezultate postiže prvo kao učenik na republičkim takmičenjima, a kasnije kao pedagog i korepetitor – na republičkim takmičenjima, festivalima, kao i na međunarodnim takmičenjima – gde stiče diplome za istaknute pedagoške rezultate.

Svoje organizacione sposobnosti potvrđuje dugogodišnjim vođenjem stručnog aktiva klavirskog odseka, ali i pokretanjem i organizovanjem Takmičenja mladih pijanista, sada već važne manifestacije u regionu koja se tradicionalno (od 2001. godine pa do danas) održava u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' u Zrenjaninu.

Od 2014. godine, kao direktor škole, pored redovnih aktivnosti učestvuje i u organizaciji Takmičenja mladih pijanista, Vojvođanskog festivala harfe i Takmičenja mladih solfeđista ''Josif'' u matičnoj školi, a 2017. godine direktor je 61. Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije.  Aktivno učestvuje u poboljšanju finansijskih sredstava i poboljšanja uslova rada u školi.

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!