70 godina postojanja skole

Časovi pripremnog razreda se odvijaju 2 puta nedeljno (70 časova godišnje) prema rasporedu časova koji je vidljiv na sajtu i oglasnoj tabli škole (unutar rasporeda za OMO). Neki od ciljeva nastave su razvijanje muzikalnosti, interesovanja i ljubavi prema muzici, muzičko opismenjavanje, usvajanje velikog broja pesama sa tekstom, kao i razvijanje smisla za improvizaciju i sposobnost aktivnog slušanja muzike.

Kroz postepeno ostvarivanje ciljeva i zadataka, pripremni razred upućuje decu mlađeg uzrasta ka osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju. Razvijajući sluh, glasovni opseg i muzičku memoriju, deca obogaćuju sopstveni muzički fond. Boravak dece u muzičkoj školi u toku pripremnog razreda pruža im priliku i za bolje upoznavanje sa muzičkim instrumentima, kako bi bili u mogućnosti da, kada dođe vreme za to, odaberu upravo onaj instrument koji im se dopada i koji im najviše odgovara.

Nastava za pripremni razred odvija se prema Nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!