Стручна већа

У школској 2020/2021. години у школи постоји осам Стручних већа. Имена наставника можете видети кликом на линк за свако појединачно Стручно веће.