Радаковић Дерикрава Данијела

Danijela_Radakovi_Derikrava_-_direktor_kole

Данијела Радаковић Дерикрава рођена је 07.01.1971. године у Зрењанину, где завршава нижу и средњу музичку школу ”Јосиф Маринковић”, инструмент клавир, у класи професора Бугарски Драгољуба. Упоредо је похађала и Зрењанинску гимназију. Стручно звање дипломирани музичар – пијаниста стекла је на Академији уметности у Новом Саду у класи професора Кемала Гекића, са највишом оценом (10) на дипломском испиту.

Прво радно искуство стиче у Балетској школи ”Димитрије Парлић” у Зрењанину, а од 1996. године запослена је у Музичкој школи ”Јосиф Маринковић” у Зрењанину као наставник клавира и клавирски сарадник. У новембру 2014. године преузима функцију вршиоца дужности директора, а априла 2015. године бива изабрана за директора школе.

Важне резултате постиже прво као ученик на републичким такмичењима, а касније као педагог и корепетитор – на републичким такмичењима, фестивалима, као и на међународним такмичењима – где стиче дипломе за истакнуте педагошке резултате.

Своје организационе способности потврђује дугогодишњим вођењем стручног актива клавирског одсека, али и покретањем и организовањем Такмичења младих пијаниста, сада већ важне манифестације у региону која се традиционално (од 2001. године па до данас) одржава у Музичкој школи ”Јосиф Маринковић” у Зрењанину.

Од 2014. године, као директор школе, поред редовних активности учествује и у организацији Такмичења младих пијаниста, Војвођанског фестивала харфе и Такмичења младих солфеђиста ”Јосиф” у матичној школи, а 2017. године директор је 61. Фестивала музичких и балетских школа Србије.

Активно учествује у побољшању финансијских средстава и побољшању услова рада у школи.