19. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ДАВОРИН ЈЕНКО“, 19, 20. и 22. март 2022.

Преткатегорија Б:
„ШУШУМИГЕ“
Арија Гигић 1.омо
Андреј Табаков 1.омо

I награда – 99 бодова

„DI“
Милица Петровачки 3.омо
Дања Досковић 3.омо

I награда – 99.5 бодова

А категорија:
„SOLE E LUNA“
Бојана Радосављевић 4.омо
Нина Досковић 4.омо

I награда – 100 бодова

Класа: Мариета Гигић

 

Даница Момиров

(2.смш – клавир)

I награда – 95 бодова 

Класа: Дијана Бугарски Мишкељин

 

Ч Е С Т И Т А М О !