Историјат школе

Зрењанин, град од давнина значајан као политичко-управни, привредни и културни центар има традицију богатог музичког стваралаштва.

Постоје подаци о развијеном музичком животу још из средине 19. века. Организатори и носиоци музичког живота у то време су били музички ентузијасти, а музички ансамбли су се најчешће формирали по националном и верском критеријуму. Тако су остали забележени наступи ученика Музичког друштва српске црквене општине 1867. године, концерт римокатоличке музичке школе 1873. године, Српског црквеног певачког друштва 1879. године, Великобечкеречко певачко друштво (1889) и друга. Године 1899. у граду је основана и Бечкеречка филхармонија која је давала по два до три концерта месечно.

skola-josif-marinkovic-adaptirana-1990-godine-1-150x150

Дугогодишња традиција у организовању музичких приредби подразумевала је и гостовање музичара из других крајева. Наступали су интерпретатори вокалне и инструменталне музике, као и музичке групе из других средина – чешка опера, студенти музике из Мадрида и други. Сви ови концерти су били добро посећени што указује на велику заинтересованост грађана за музичке манифестације. Ова музичка традиција настављена је одмах после завршетка Првог светског рата.

Након ослобођења града и завршетка Другог светског рата требало је наставити развијен музички живот и обогатити новим вредностима једну културу – музичку – која је све више постајала потреба широких друштвених слојева. Запажала се тежња да се нешто учини на организацији музичког живота у граду. Постепено су се почели формирати многи хорови и оркестри при основним школама, јединицама ЈНА, у организацијама привредних и друштвених делатности итд. Овим ансамблима руководили су музичари, а они су – као и чланови ансамбла – били људи различитих занимања, из свих друштвених слојева.

Овакав послератни развој музичког живота наметнуо је потребу школовања музичких кадрова – потребу за оснивањем музичке школе у граду.

Припреме за отварање музичке школе почеле су током 1947. године.

По добијању решења Министарства просвете, године 1948. основана је музичка школа под именом Градска нижа музичка школа. Школи је било одобрено отварање клавирског, гудачког и дувачког одсека. Те године уписано је у I разред око 150 ученика.

Школа је почела са радом у згради која се налазила у улици Иве Лоле Рибара број 46. Од новембра 1949. године пресељена је у нову зграду на Тргу слободе број 7, где се и данас налази.

Већ са завршетком прве генерације ученика Градске ниже музичке школе (школске 1953/1954) осећала се потреба за оснивањем средње музичке школе, јер је добар део свршених ученика желео да настави школовање.

Године 1961. Министарство просвете НР Србије дало је сагласност за отварање Средње музичке школе у Зрењанину, те је школа почела са радом школске 1961/1962. године. Средњи ступањ школе имао је два одсека: теоријско-наставнички и уметнички. Од те школске године нижа и средња школа чине јединствену музичку школу под називом Музичка школа „Јосиф Маринковић“.

Године 1963. Статутом школе одређен је 13. мај – дан смрти Јосифа Маринковића, композитора чије име носи школа – као Дан школе.

Са реформом школства 1974/1975. године, средња музичка четворогодишња школа била је подељена на два ступња. Тада је школа носила назив Основна организација удруженог рада (ООУР) за посебно музичко васпитање и образовање. Од 1977. до 1983. године школа ради у саставу Образовног центра “Коча Коларов“ Зрењанин. Реформом школства 1983. године и укидањем двостепеног средњошколског система, те расформирањем поменутог Образовног центра, музичка школа постаје јединствена четворогодишња средња школа, носећи свој ранији назив – Музичка школа “Јосиф Маринковић“. У школи се од тада настава изводи као индивидуална, групна и одељенска.

Музичком школом „Јосиф Маринковић“ руководило је шеснаест директора или вршилаца те дужности. Сви су они својим радом и залагањем настојали да побољшају услове рада школе, да унапреде њен рад, прошире њену делатност и афирмишу је у друштвеној средини. Међу њима су: Митровић Катица (професорка српско-хрватског језика; 1948), Парлић Димитрије (професор музичко-теријских предмета; вд, 1948–1949); Напхолц Тибор (наставник виолончела; вд, 1949), Перовић Миланка (професорка српскохрватског језика; 1959-50), Коњевић Марко (професор дрвених дувачких инструмената; 1951–1961), Плештић Владимир (тада пензионисани директор музичке школе „Станковић““; вд, 1961–1962), Кирћански Бошко (професор музичко-теоријских предмета; 1962–1968), Лињачки Јелена (професорка музичко-теоријских предмета; вд, 1968), Оморац Душан (професор музичко-теоријских предмета; 1968–1978), Адамов Марија (музиколошкиња; вд, 1978), мр Стојановић Савета (професорка историје; 1978–1983), Шујица Софија (професор географије; 1983), Неговановић Живорад (професор физичког васпитања; 1983–1996), Обрадовић Милорад (професор математике; 1996–2012) и Грујић Милета (композитор; 2012–2014). Од новембра 2014. године на место вршиоца дужности, а потом и директора школе, постављена је Данијела Радаковић Дерикрава (професорка клавира). 

Поменути руководиоци су својим преданим радом омогућили да Музичка школа „Јосиф Маринковић“, више од седамдесет година постојања, истраје у улози једног веома значајног стожера културног живота града.

Више података о историјату наше школе можете пронаћи у књизи:

Мр Савета Стојановић, Музичка школа “Јосиф Маринковић“ 1948–1998, Атеље ФОРСА, Зрењанин, 1998.

 

Текст приредила:

Александра Милосављевић Вребалов, музиколог