Школски одбор

Пословник о раду Школског одбора Музичке школе "Јосиф Маринковић" који је доступан на сајту је информативног карактера. Важећи примерак, са деловодним бројем, датумом усвајања, потписима и печатом доступан је у секретаријату школе.

ШКОЛСКИ ОДБОР у школској 2020/2021. години чине:

презиме и име Представник
Барнић Бранко
Председник Школског одбора, наставник гитаре
Гагић Бранислав
Члан, наставник тромбона
Секулин Средоје
Члан, представник родитеља
Димитријевић Невена
Члан, представник локалне самоуправе
Карановић Верица
Члан, представник локалне самоуправе
Горшћак Весна
Члан, представник родитеља
Јанков Оливера
Члан, наставник клавира
Бранковић Ивана
Члан, представник родитеља
Петров Нада
Члан, представник локалне самоуправе