Школа данас

Музичка школа “Јосиф Маринковић“ једина је основна музичка школа у Средњебанатском округу, а једина средња музичка школа у Средњебанатском и Севернобанатском округу. Протеклих неколико година, у Музичкој школи “Јосиф Маринковић“ и њеним издвојеним одељењима (у Ковачици и Меленцима), основно и средње музичко образовање похађа у просеку сваке године око 500 ученика.

Школа обавља делатност основног и средњег музичког образовања и васпитања према:

  • Правилнику о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019),
  • Правилнику о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010),
  • Правилнику о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2020) и
  • Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 и 10/16).

Основно музичко образовање обухвата наставу за соло певање и петнаест инструмената: клавир, виолину, виолу, виолончело, контрабас, гитару, тамбуру, харфу, флауту, кларинет, саксофон, трубу, тромбон, удараљке и хармонику.

Средње музичко образовање обухвата наставу за три образовна профила: Музички извођач класичне музике, Музички сарадник, а од школске 2007/2008. године и за образовни профил Дизајнер звука.

Настава се одвија кроз рад осам стручних већа: стручног већа наставника клавира, стручног већа наставника гудачких инструмената, стручног већа наставника трзачких инструмената, стручног већа наставника дувачких инструмената и удараљки, стручног већа наставника соло певања, стручног већа наставника хармонике, стручног већа наставника стручнотеоријских предмета и стручног већа наставника општеобразовних предмета.

Од оснивања па до данас, Музичка школа “Јосиф Маринковић“ активан је учесник културног и јавног живота града. Музичка достигнућа ученика могу да чују посетиоци поетских вечери, промоција, отварања изложби и других разноврсних културних манифестација у граду, али и оних који прате концертну делатност у Свечаној сали Музичке школе. У ваннаставној активности професора и ученика посебно место заузимају Камерни оркестар (1969; диригенти Дејан Михајловић, Душан Сковран и други), Дувачки оркестар (1973; диригенти Вендел Тапаи, Болдижар Карољ, Бранислав Гагић) и Хор “Јосиф Маринковић“ (1956; диригенти Михајло Шипош, Слободан Бурсаћ, Андреј Бурсаћ), ансамбли који су свој висок реноме – захваљујући ентузијазму својих уметничких руководилаца – деценијама потврђивали не само у нашим, већ и у европским оквирима. Успостављена традиција хорског и заједничког оркестарског музицирања ученика и професора ове школе се наставља, али и допуњује – у праћењу тенденција савремене хорске музике, окретањем ка и упознавањем са различитим музичким жанровима кроз рад младог Џез и Школског ‘бенда’.

skola-danas-slika-iz-ucionice
skola-danas-festival-horova

Ученици и професори Музичке школе “Јосиф Маринковић“ су већ годинама професионално изузетно успешни, о чему сведоче бројне награде и признања за успешне интерпретације и педагошка достигнућа, стечена на домаћим и међународним такмичењима. Многи бивши ученици школе данас су виртуозни солисти, чланови оркестара и хорова у Београду, Новом Саду и ван граница наше земље, као и истакнути педагози у школама и на уметничким Академијама, уредници на радију и телевизији.

Са друге стране, Музичка школа “Јосиф Маринковић“ показује се и као успешан домаћин и организатор данас већ, може се рећи, традиционалних Такмичења младих пијаниста (2000) и Војвођанског фестивала харфе (2009), а до недавно је постојало и Такмичење младих солфеђиста “Јосиф“ (од 2015). У мају 2017. године школа је била и домаћин 61. Фестивала музичких и балетских школа Србије, једине манифестације такмичарског карактера у којој ученици наступају и оцењују се екипно, на основу чега се и саме школе рангирају. Октобра 2019. године школа је била домаћин и организатор 17. Међународног сусрета младих, интернационалне манифестације која је том приликом окупила младе музичаре из десет европских земаља.