Правна акта Музичке школе “Јосиф Маринковић“ која су доступна на сајту су информативног карактера. Важећи примерци са деловодним бројевима, датумима усвајања, потписима и печатима доступни су у секретаријату школе.

ЗАКОНИ

ПРАВИЛНИЦИ

ИЗВЕШТАЈИ

ПЛАНОВИ