Савет родитеља

Пословник о раду Савета родитеља Музичке школе "Јосиф Маринковић" који је доступан на сајту је информативног карактера. Важећи примерак, са деловодним бројем, датумом усвајања, потписима и печатом доступан је у секретаријату школе.

САВЕТ РОДИТЕЉА у школској 2019/2020. години чине:

МАТИЧНА ШКОЛА - основно музичко образовање

презиме и име ЗА РАЗРЕД
Ковач Владислава
припремни разред
Ђурић Јелена
први разред
Сударев Јелена
први разред
Мојин Соња
други разред
Спахић Марина
други разред
Станојев Милошевић Бојана
трећи разред
Новковић Немања
трећи разред
Јелић Душан
четврти разред
Хинда Светлана
четврти разред
Ђорђевић Драгана
пети разред
Липаи Ивана
шести разред

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА - основно музичко образовање

презиме и име ЗА РАЗРЕД
Томаш Ана
Халас Јасмина
шести разред (Меленци)

МАТИЧНА ШКОЛА - средње музичко образовање

презиме и име ЗА РАЗРЕД
Секулин Средоје
први разред
Радин Дарко
први разред
Горшћак Весна
други разред
Маленић Јована
трећи разред
Крајновић Сања
трећи разред
Милић Мирјана
четврти разред
Болорин Данијела
четврти разред