Ученички парламент

Пословник о раду Ученичког парламента Музичке школе “Јосиф Маринковић” који је доступан на сајту је информативног карактера. Важећи примерак, са деловодним бројем, датумом усвајања, потписима и печатом доступан је у секретаријату школе.