Уколико желите да донирате новац, можете то учинити попуњавањем уплатнице на следећи начин:

Захваљујући новцу који су донирали родитељи ученика припремног разреда, ученика основног и средњег музичког образовања и васпитања, наша школа полако постаје боље и лепше место у коме ученици свих узраста активно и квалитетно проводе своју радну недељу.

Средства добијена донацијама користиће се у складу са Чланом 2 Правилника о коришћењу донација – за побољшање услова рада у школи, односно:

1. набавку нових и поправку постојећих инструмената;

2. финансирање одласка најталентованијих ученика на такмичења;

3. уређење просторија у школи.

Донације се уплаћују на добровољној бази.