ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ

Пријемни испит: 19-21. 5. 2023. године

♦ Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу биће омогућено на дан почетка пријемног испита, 19. маја, за оне ученике који су пропустили да се пријаве од 18. до 28. априла или су у последњем тренутку одлучили да ипак упишу музичку школу. Ученици који желе да се пријаве на дан пријемног неопходно је да дођу у канцеларију директора школе у периоду од 8:00 до 10:00 сати и понесу ђачку књижицу из основне школе са овереном фотографијом и обавезним уписаним јмбг-ом, са родитељем или законским заступником (старатељем).

♦ Кандидати су дужни да на дан полагања пријемног испита дођу 45 минута пре почетка испита у музичку школу и понесу ђачку књижицу из основне школе са фотографијом. Најкасније 15 минута пре почетка полагања морају бити у учионици у којој ће полагати пријемни испит.

♦ Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, графитна оловка, хемијска оловка и гумица, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита. 

 

Петак, 19. мај:

  • 10.00-20.00 главни предмет (инстрмент) – за образовни профил Музички извођач

Субота, 20. мај:

  • 10.00 солфеђо А – за образовни профил Музички извођач
  • 17.00 диктат – за образовне профиле Музички сарадник и Дизајнер звука
  • 18.00 тест из теорије музике – за образовне профиле Музички сарадник и Дизајнер звука

Недеља, 21. мај:

  • 10.00-20.00 солфеђо Б – за образовне профиле Музички сарадник и Дизајнер звука. Напомена: ученици који полажу пријемни на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ.