Наше професорке Вера Голоб, Оливера Тапавица и Драгана Дамјан на састанку Секције музичких теоретичара Војводине

У среду, 1. новембра 2023. године, у ОМШ „Јосип Славенски“ у Новом Саду одржан је састанак Секције музичких теоретичара Војводине.
На састанку су обрађене разне теме, а све у циљу усавршавања квалитета наставе теоретских музичких предмета. Поред професора стручно-теоријских предмета из других музичких школа у Војводини, састанку су присуствовале и професорке из наше школе: Вера Голоб, Оливера Тапавица и Драгана Дамјан. 🎶