Тимови

У школској 2020/2021. години у школи постоји осам Тимова:

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАНЗАДУЖЕЊЕ
Џефердановић Зорицакоординатор, стручни сарадник – психолог
Радаковић Дерикрава Данијелачлан, директор школе
Дамјан Драганачлан, наставник стручнотеоријских предмета
Вулетић јеленачлан, наставник клавира
Мишковић Сањачлан, наставник клавира
Сударев Јеленачлан, представник родитеља
Маленић Ларачлан, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА у школској 2020/2021. години чине:

ЧЛАН

ЗАДУЖЕЊЕ

Џефердановић Зорица

координатор, стручни сарадник – психолог

Радаковић Дерикрава Данијела

члан, директор школе

Радаковић Наташа

члан, секретар школе

Миладиновић Ђорђе

члан, одељењски старешина (I вио)

Танкосић Виолета

члан, одељењски старешина (I то, дз)

Иваница Татјана

члан, одељењски старешина (II вио, то, дз)

Дамјан Драгана

члан, одељењски старешина (III вио)

Јанков Мирко

члан, одељењски старешина (III то, дз)

Голоб Вера

члан, одељењски старешина (IV вио)

Грујин Бојана

члан, одељењски старешина (IV то, дз)

Павловић Немања

члан, руководилац Стручног већа наставника клавира

Шивег Тибор

члан, руководилац Стручног већа наставника гудачких инструмената

Шомођи Елеонора

члан, руководилац Стручног већа наставника дувачких инструмената и удараљки

Симић Бранислав

члан, руководилац Стручног већа наставника хармонике

Бирка Светлана

члан, руководилац Стручног већа наставника соло певања

Мирјана Милић

члан, представник родитеља

Дамјан Ђорђе

члан, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН

ЗАДУЖЕЊЕ

Џефердановић Зорица

координатор, стручни сарадник – психолог

Пуцаревић Бранка

члан, стручни сарадник – психолог

Стојанов Славица

члан, стручни сарадник – педагог

Танкосић Виолета

члан, наставник стручнотеоријских предмета

Иваница Татјана

члан, наставник стручнотеоријских предмета

Благојевић Љубица

члан, наставник клавира

Кекењ Ина

члан, наставник виолине

Гигић Андреј

члан, наставник кларинета

Грбић Јелена

члан, наставник харфе

Крајновић Сања

члан, представник родитеља

Малогајски Дајана

члан, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН

ЗАДУЖЕЊЕ

Пуцаревић Бранка

координатор, стручни сарадник – психолог

Џефердановић Зорица

члан, стручни сарадник – психолог

Стојанов Славица

члан, стручни сарадник – педагог

Маленић Јована

члан, представник родитеља

Велисављев Богдан

члан, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН

ЗАДУЖЕЊЕ

Милосављевић Вребалов Александра

координатор, стручни сарадник – нототекар-медијатекар

Радаковић Дерикрава Данијела

члан, директор школе

Петров Маја

члан, шеф рачуноводства

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН

ЗАДУЖЕЊЕ

Радаковић Дерикрава Данијела

координатор, директор школе

Џефердановић Зорица

члан, стручни сарадник – психолог

Стојанов Славица

члан, стручни сарадник – педагог

Мироновић Мелита

члан, наставник клавира

Бугарски Мишкељин Дијана

члан, наставник клавира

Гигић Андреј

члан, наставник кларинета

Цвејић Сантина

члан, наставник виолине

Барнић Бранко

члан, наставник гитаре

Станојев Милошевић Бојана

члан, представник родитеља

Горшћак Катарина

члан, представник Ученичког парламента

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН

ЗАДУЖЕЊЕ

Стојанов Славица

координатор, стручни сарадник – педагог

Вуков Ивана

члан, наставник биологије

Миладиновић Ђорђе

члан, наставник рачунарства и информатике

Дунаи Гордана

члан, наставник филозофије

Вуковић Борислава

члан, наставник историје културе и цивилизације

Марковић Борис

члан, наставник историје музике са познавањем музичке литературе

Радин Дарко

члан, представник родитеља

Зорић Анђела

члан, представник Ученичког парламента

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ у школској 2019/2020. години чине:

ЧЛАН

ЗАДУЖЕЊЕ

Пуцаревић Бранка

координатор, стручни сарадник – психолог

Џефердановић Зорица

члан, стручни сарадник – психолог

Стојанов Славица

члан, стручни сарадник – педагог

Ђурић Јелена

члан, представник родитеља

Алексић Марија

члан, представник Ученичког парламента