Пријемни испит за основну музичку школу одржаће се 2. јуна 2021. у издвојеним одељењима у Ковачици и Меленцима, а 12. и 19. јуна 2021. у матичној школи у Зрењанину.

Да би кандидат приступио пријемном испиту, потребно је да пре термина испита достави попуњену пријаву. Кликом на следећи линк можете преузети образац пријаве.

https://www.josif.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-OMS-2.docx