Стручно веће наставника општеобразовних предмета

Грађанско васпитање

Енглески језик

Историја са историјом културе и цивилизације

Италијански језик

Психологија

Рачунарство и информатика

Социологија

Српски језик и књижевност

Физичко васпитање

Филозофија