Стручно веће наставника стручнотеоријских предмета

Аудио визуелна техника

Аудио техника

Етномузикологија

Историја музике са упознавањем музичке литературе

Контрапункт

Музички инструменти

Национална историја музике

Основе дизајнирања звука за медије

Основе акустике

Основе пројектовања електроакустичке композиције

Савремена хармонија са импровизацијом и оркестрацијом

Свирање хорских партитура

Солфеђо у припремном разреду

Технологија звучно-музичког процеса АУДИО

Технологија звучно-музичког процеса МИДИ

Технологија звучно-музичког процеса, савремена МИДИ композиција и продукција

Увод у компоновање