У колективној монографији „Станислав Винавер и музика” објављен рад Оливере Будошан, стручне сараднице-библиотекарке школе

Колективна монографија „Станислав Винавер и музика”, која је произашла из излагања на научном скупу одржаном у Београду и Шапцу 2022. године, објављена је у новембру 2023. године, у издању Катедре за музикологију ФМУ у Београду и Фондације „Станислав Винавер” из Шапца. У књизи се налази тринаест студија, међу којима је и „Станислав Винавер као савременик српских композитора између два светска рата“, чији је аутор Оливера Будошан, стручни сарадник-библиотекар наше школе.