Резултати са Међународног фестивала младих пијаниста „Pianissimo“ 

Суботица, 1-4. децембар 2022.