Соло певање

Соло певање се изучава у оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.

Музичка школа “Јосиф Маринковић“ из Зрењанина спроводи делатност основног музичког образовања и васпитања према Правилнику о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019), као и према Правилнику о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010).

Зашто соло певање?

Упис и пријемни испит​

Ученици се уписују у I разред основног музичког образовања и васпитања након успешно положеног пријемног испита. На огласној табли школе објављују се резултати пријемног испита, као и тачан датум када је потребно доћи и уписати дете.

Старосна граница:

Пријемни испит за соло певање могу полагати деца узраста од 13 година и старији (женски гласови), односно од 16 година и старији (мушки гласови).

Све информације везане за упис можете погледати на страници УПИС

Све информације о полагању пријемног испита погледајте на страници ИСПИТИ

solo-pevanje

Solo-pevanje

За разлику од ученика који су се определили за неки од инструмената, ученици соло певања уместо наставе Хора односно Оркестра похађају наставу предмета Упоредни клавир.

[loop type=zaposleni orderby=name taxonomy=zaposleni_kategorije term=solo-pevanje]
[field title-link]
[/loop]

Погледајте други инструмент