Пропозиције такмичења - клавир

ОСНОВНА ШКОЛА (ОМО)

Такмичење се одвија по категоријама:
Преткатегорија ( рођени 2010.год.и млађи)
Трајање програма до 5 минута
И категорија – (рођени 2009.год.)
Трајање програма до 5 минута
ИИ категорија – (рођени 2008.год.)
Трајање програма до 7 минута
ИИИ категорија – (рођени 2007.год.)
Трајање програма до 9 минута
ИВ категорија – (рођени 2006.год.)
Трајање програма до 11 минута
В категорија – (рођени 2005.год.)
Трајање програма до 13 минута
ВИ категорија – (рођени 2004.год.)
Трајање програма до 15 минута
Програм за преткатегорију, И, ИИ и ллл категорију (ОМО):
Три композиције по слободном избору
Програм за ИВ,В и ВИ категорију (ОМО):
Композиција из епохе барока
Први став Сонатине, Сонате, Варијације или Рондо
Композиција по слободном избору

Plakat TMP 2019

СРЕДЊА ШКОЛА (ВИО)

Такмичење се одвија по категоријама:
И категорија – (рођени 2003.год.)
Трајање програма до 17 минута
ИИ категорија – (рођени 2002.год.)
Трајање програма до 17 минута
ИИИ категорија – (рођени 2001.год.)
Трајање програма до 20 минута
ИВ категорија – (рођени 2000.рођ.)
Трајање програма до 20 минута

Програм за све категорије:
Композиција из епохе барока
Композиција из епохе класицизма (сонатни облик, варијације или рондо)
Композиција по слободном избору

КЛАВИРСКИ ДУО

Такмичење се одвија по категоријама:
Основна школа (ОМО)
И категорија – ученици И, ИИ и ИИИ разреда клавира (ОМО)
Трајање програма до 7 минута
ИИ категорија – ученици ИВ, В и ВИ разреда клавира (ОМО)
Трајање програма до 12 минута
Средња школа (ВИО)
И категорија – ученици И и ИИ разреда клавира (ВИО)
Трајање програма до 17 минута
ИИ категорија – ученици ИИИ и ИВ разреда клавира (ВИО)
Трајање програма до 17 минута

Програм за све категорије ОМО и ВИО:
Две или више композиција по слободном избору из различитих епоха