Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka

Muzička škola “Josif Marinković“ iz Zrenjanina sprovodi delatnost srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu (“Službeni glasnik RS  – Prosvetni glasnik“, br. 8/2020), kao i prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“ 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 i 10/16).

Zašto Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka?

Po završetku školovanja na Odseku za muzičku produkciju i obradu zvuka učenik
stiče zvanje:
DIZAJNER ZVUKA

Tokom četvorogodišnjeg školovanja, Glavni predmet je Zvučno-muzički proces, MIDI
i Zvučno-muzički proces, savremena MIDI kompozicija i produkcija.

Opšteobrazovni predmeti

STRUČNI PREDMETI

Opšteobrazovni predmeti

I OBAVEZNI PREDMETI

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

UKUPNO

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

I UKUPNO 

15

 

525

 

15

 

525

 

15

 

525

 

14

 

462

   

2037

 
  1.  

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

1.1.

_________ jezik i književnost*

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

2.

Srpski kao nematernji jezik**

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

3.

Strani jezik

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

4.

Drugi strani jezik

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

5.

Filozofija

            

2

 

66

 

2

 

66

 

6.

Psihologija 

        

2

 

70

     

2

 

70

 

7.

Sociologija 

    

1

 

35

         

1

 

35

 

8.

Istorija 

2

 

70

 

2

 

70

 

1

 

35

     

5

 

206

 

9.

Matematika

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

208

 

10.

Fizika

1

 

35

             

1

 

35

 

11.

Informatika

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

140

 

12.

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

66

 

8

 

276

 

II  IZBORNI PROGRAMI

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

1.

Građansko vaspitanje/Verska nastava***

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

UKUPNO I + II

16

 

560

 

16

 

560

 

16

 

560

 

14

 

558

 

63

 

2238

 

*Naziv jezika nacionalne manjine u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

**Realizuje se u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

***Učenik bira jedan od ponuđenih izbornih programa.

Ko su nastavnici opšteobrazovnih predmeta pogledajte klikom na STRUČNO VEĆE NASTAVNIKA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

Stručnoteorijski predmeti

III STRUČNI 

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

UKUPNO

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

III UKUPNO

11

 

385

  

17

 

595

  

20

 

700

  

21

 

693

  

68

 

2373

  

1.

Zvučno-muzički proces, MIDI 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

       

6

 

210

  

2.

Savremena MIDI kompozicija i produkcija

               

3

 

99

  

3

 

99

  

3.

Solfeđo

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

4.

Harmonija

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

5.

Muzički oblici

     

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

5

 

171

  

6.

Muzički instrumenti

     

1

 

35

            

1

 

35

  

7.

Kontrapunkt

          

2

 

70

  

2

 

66

  

4

 

136

  

8.

Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

9.

Nacionalna  istorija muzike

               

1

 

33

  

1

 

33

  

11.

Uporedni klavir

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

4

 

138

  

12.

Hor

2

 

70

  2 70            

4

 

140

  

13.

Horske partiture

          

1

 

35

  

1

 

33

  

2

 

68

  

14.

Zvučno-muzički proces AUDIO

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

       

6

 

210

  

15.

Osnove dizajniranja zvuka za medije pozorište,televiziju

          

1

 

35

  

1

 

33

  

2

 

68

  

16.

Savremena harmonija sa improvizacijom i orkestracijom

          

1

 

35

  

1

 

33

  

2

 

68

  

17.

Osnove projektovanja elektro akustične kompozicije

               

1

 

33

  

1

 

33

  

18.

Audio tehnika

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

19.

Osnovi akustike

     

2

 

70

            

2

 

70

  

UKUPNO (I+II)+III

16+11/27

16+17/33

16 +20/36

15+21/36

68/2373

Ko su nastavnici stručnoteorijskih predmeta pogledajte klikom na STRUČNO VEĆE NASTAVNIKA STRUČNOTEORIJSKIH PREDMETA

Stručnoteorijski predmeti

OMP-strucno-teorijski-predmeti-tabela

Detaljnije o prijemnom ispitu za upis u srednju muzičku školu, kao i o ostalim ispitima tokom školovanja, pogledajte na stranici ISPITI

Pogledajte i druga dva smera