Odsek za muzičku teoriju

Muzička škola ”Josif Marinković” iz Zrenjanina sprovodi delatnost srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu (”Službeni glasnik RS  – Prosvetni glasnik”, br. 8/2020), kao i prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 i 10/16).

Zašto Odsek za muzičku teoriju?

Po završetku školovanja na Odseku za muzičku teoriju učenik stiče zvanje:

MUZIČKI SARADNIK

Tokom četvorogodišnjeg školovanja, Glavni predmet je Solfeđo/Harmonija.

Opšteobrazovni predmeti

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI U SREDNJOJ MUZIČKOJ ŠKOLI*

Opšteobrazovni predmeti

I OBAVEZNI PREDMETI

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

UKUPNO

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

nedeljno

godišnje

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

I UKUPNO 

15

 

525

 

15

 

525

 

15

 

525

 

14

 

462

   

2037

 
  1.  

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

1.1.

_________ jezik i književnost*

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

99

 

12

 

414

 

2.

Srpski kao nematernji jezik**

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

3.

Strani jezik

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

4.

Drugi strani jezik

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

276

 

5.

Filozofija

            

2

 

66

 

2

 

66

 

6.

Psihologija 

        

2

 

70

     

2

 

70

 

7.

Sociologija 

    

1

 

35

         

1

 

35

 

8.

Istorija 

2

 

70

 

2

 

70

 

1

 

35

     

5

 

206

 

9.

Matematika

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

66

 

8

 

208

 

10.

Fizika

1

 

35

             

1

 

35

 

11.

Informatika

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

140

 

12.

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

66

 

8

 

276

 

II  IZBORNI PROGRAMI

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

1.

Građansko vaspitanje/Verska nastava***

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

33

 

4

 

138

 

UKUPNO I + II

16

 

560

 

16

 

560

 

16

 

560

 

14

 

558

 

63

 

2238

 

*Naziv jezika nacionalne manjine u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

**Realizuje se u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

***Učenik bira jedan od ponuđenih izbornih programa.

Ko su nastavnici opšteobrazovnih predmeta pogledajte klikom na STRUČNO VEĆE NASTAVNIKA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

Stručnoteorijski predmeti

OMP-strucno-teorijski-predmeti-tabela

Stručnoteorijski predmeti

 

III  STRUČNI

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

UKUPNO

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

nedeljno

godišnje

 

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

III UKUPNO

12

 

420

  

16

 

560

  

19

 

665

  

21

 

693

  

68

 

2338

  

1.

Solfeđo 

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

105

  

3

 

99

  

12

 

414

  

2.

Harmonija 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

3.

Harmonska pratnja

2

 

70

                 

2

 

70

  

4.

Aranžiranje

     

1

 

35

  

1

 

35

  

1

 

33

  

3

 

103

  

5.

Muzički oblici

     

1

 

35

  

2

 

70

  

2

 

66

  

5

 

171

  

6.

Muzički instrumenti

     

1

 

35

            

1

 

35

  

7.

Kontrapunkt

          

2

 

70

  

2

 

66

  

4

 

136

  

8.

Etnomuzikologija

1

 

35

  

1

 

35

            

2

 

70

  

9.

Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature

     

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

6

 

206

  

10.

Nacionalna  istorija muzike

               

1

 

33

  

1

 

33

  

11.

Klavir 

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

12.

Hor

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

70

  

2

 

66

  

8

 

276

  

13.

Horske partiture

     

1

 

35

  

1

 

35

       

2

 

70

  

14.

Dirigovanje

          

2

 

70

  

2

 

66

  

4

 

136

  

15.

Uvod u komponovanje

               

2

 

66

  

2

 

66

  

UKUPNO (I+II)+III

16+12/28

16+16/32

16+19/35

15+21/36

68/2338

 

Ko su nastavnici stručnoteorijskih predmeta pogledajte klikom na STRUČNO VEĆE NASTAVNIKA STRUČNOTEORIJSKIH PREDMETA

Detaljnije o prijemnom ispitu za upis u srednju muzičku školu, kao i o ostalim ispitima tokom školovanja, pogledajte na stranici ISPITI

Pogledajte i druga dva smera