Музичка школа
''Јосиф Маринковић''
Зрењанин

Добродошли!

"Музика даје душу универзуму, крила уму и машти и живот свему."

 – Платон –

"Музика изражава све оно што се не може изразити речима, а не сме остати неизречено."

 – Виктор Иго –

"Музика је једина истина."

 – Џек Керуак –

Aктуелности

Донирај

Донирањем новца школи помажете да школа постане боље и лепше место у коме ученици свих узраста активно и квалитетно проводе своју радну недељу.

Информатор о раду школе

Часопис

Читајте први број школског часописа ArtZone:

Огласна табла

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА

Основна музичка школа

 

У оквиру шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања, у Музичкој школи ''Јосиф Маринковић'' у Зрењанину изучавају се:
клавир, хармоника, гудачки инструменти (виолина, виола, виолончело, контрабас), трзачки инструменти (гитара, тамбура, харфа), дувачки инструменти (флаута, кларинет, саксофон, труба, тромбон), удараљке и соло певање.

Средња музичка школа

У средњој музичкој школи ''Јосиф Маринковић'' постоје три различита одсека:

Одсек класичне музике, Одсек за музичку теорију и Одсек за музичку продукцију и обраду звука.