70 godina postojanja skole

Pravna akta Muzičke škole ''Josif Marinković'' koja su dostupna na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa delovodnim brojevima, datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u sekretarijatu Škole.

Klikom na naziv bilo kog akta može se steći uvid u njegov sadržaj:

STATUT

Statut o izmenama i dopunama statuta april 2019

Statut o izmenama i dopunama statuta Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Statut Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

 

INFORMATOR O RADU

Informator o radu maj 2019. latinica

Informator o radu maj 2019. ćirilica

PRAVILNICI

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin (septembar 2019)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin (februar 2020)

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o zaštiti i bezbednosti učenika u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima učenika u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o pravima obavezama i odgovornostima ucenika APRIL 2019

Pravilnik o ponašanju učenika u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ispitima i ocenjivanju u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o vanrednim učenicima

Pravilnik o vanrednom napredovanju u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju/stimulacija nastavnika i ostalih zaposlenih

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju maturskih ispita u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravila zaštite od požara

POSLOVNICI

Poslovnik o radu Školskog odbora Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Poslovnik o radu Saveta roditelja Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

IZVEŠTAJI

Izveštaj o radu škole za školsku 2016/2017. godinu

PLANOVI

Godišnji plan za školsku 2017/2018. godinu

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja

Nastavni planovi i programi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje – srednja škola

ODLUKA O IZBORU UDŽBENIKA

 

Odluka o izboru  udžbenika za period 2018/2019 do školske 2021/2022. godine

 

 

 

 

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!