70 godina postojanja skole

Pravilnik o vanrednim učenicima koji je dostupan na sajtu je informativnog karaktera i možete ga videti ovde. Važeći primerak sa delovodnim brojem, datumom usvajanja, potpisima i pečatom dostupan je u sekretarijatu Škole.

Vanredni ispiti se mogu prijaviti do 15-tog u mesecu ispitnog roka (januar, april, jun i avgust).

Konačan raspored, odnosno redosled polaganja ispita za svaki ispitni rok utvrđuje direktor Škole po isteku roka predviđenog za prijem ispitnih prijava. Ovako utvrđen raspored objavljuje se na oglasnoj tabli i sajtu Škole, najkasnije dva dana pre početka polaganja ispita.

Raspored polaganja vanrednih ispita u oktobarskom roku u školskoj 2017/18. godini možete videti ovde.

Za više informacija obratiti se Jovani Cvijetinović, kontakt telefon: 023/536-159

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!