70 godina postojanja skole

U školskoj 2017/18. godini u školi postoji osam Stručnih veća. Imena nastavnika možete videti klikom na link za svako pojedinačno Stručno veće.

 STRUČNO VEĆE ZA OBLAST PREDMETA

RUKOVODILAC

STRUČNO VEĆE

Eleonora Dabić

Stručno veće nastavnika klavira

Vilma Dutina

Stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata

Eleonora Šomođi

Stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata i udaraljki

Pavle Kirćanski

Stručno veće nastavnika trzačkih instrumenata

Milica Bjelobaba

Stručno veće nastavnika harmonike

Svetlana Birka

Stručno veće nastavnika solo pevanja

Ksenija Marjanski

Stručno veće nastavnika stručnoteorijskih predmeta

Đorđe Miladinović

Stručno veće nastavnika opšteobrazovnih predmeta

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!