70 godina postojanja skole

Poslovnik o radu Školskog odbora Muzičke škole ''Josif Marinković'' koji je dostupan na sajtu je informativnog karaktera i možete ga videti ovde. Važeći primerak sa delovodnim brojem, datumom usvajanja, potpisima i pečatom dostupan je u sekretarijatu Škole.

ŠKOLSKI ODBOR Muzičke škole ''Josif Marinković'' u školskoj 2017/18. godini čine:

Ime i prezime

Predstavnik

Tibor Šiveg

Zaposleni - predsednik Školskog odbora

Tina Nikolovski

Zaposleni

Ljubica Blagojević

Zaposleni

Sanja Krajnović

Roditelj

Siniša Petrić

Roditelj

Aleksandra Dabić

Roditelj

Verica Karanović

Lokalna samouprava

Marija Mijoković

Lokalna samouprava

Tamara Perin

Lokalna samouprava

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!